Misyon ve Vizyon

ÖZGÖREV (Misyon)

Bu kentte doğan ve doyan; ortak paydası BURSA ve İNSAN olan modelimizi esas alarak, DOĞRU’dan yana farkındalık yaratmak.

ÖNGÖRÜ (Vizyon)

Kent bilinci oluşturup; daha yaşanabilir, sağlıklı kentlerin inşasına rehber olmak.

YOL HARİTASI (Stratejik Planlama)

Bursa ve İnsan, temel yapı taşımızdır. Bu nedenle;

kent dinamiklerine öncülük etmek,

sorun tespiti ve çözüm/iyileştirme çalışmalarında bulunmak,

konusunda uzman isimler ile nitelikli, ölçülebilir analizler yapmak

ve anlaşılır biçimde kamuoyu ile paylaşmak,

Yalın çalışmalarımızda, siyaset üstü yapımızı sürdürürken, yasalara uygun ve çevreye değer veren yaklaşımı rehber edinmek,

Sivil toplum örgütleriyle güç birliği oluşturup, Bursa ölçeği ile ülkeye örnek olabilmek…

fatura öde kredi kartı ile fatura ödeme fatura ödeme tl yükle kredi kartı ile tl yükle tl yükleme kredi karti borcunu sorgulama kredi karti borç sorgula