HANLAR BÖLGESİ VE CUMHURİYET CADDESİ CANLANDIRMA VE CAZİBE MERKEZİ YARATMA PROJESİ

HANLAR BÖLGESİ VE CUMHURİYET CADDESİ CANLANDIRMA VE CAZİBE MERKEZİ YARATMA PROJESİ
Tarihi dokunun içinde yer alması, belirlenecek yönetim, çalışma ilkeleri ve sağlanacak özgün fiziki ortam ile tarihi mekanların cazibe merkezi haline gelmesine katkı açısından Türkiye’de İLK ve ÖRNEK proje olacaktır.
17 Temmuz 2012’de Sivilay, Kapalı Çarşı Derneği ve Bursalı antikacıların katılımıyla «Bursa Antika Pazarı» konulu panel gerçekleştirilmiş ve aşağıdaki maddelerde hemfikir olunmuştur:

  • Geyve Han, Fidan Han, Koza Han, Kapalı Çarşı ve Cumhuriyet caddesine bitişik olması ve genişleyebilir bir alan olması açısından Ertuğrul Bey Meydanı, Pazar için en uygun mekandır

  • Sivilay ve Kapalı Çarşı dernek yöneticilerinden oluşan bir idare heyeti, pazar açılışına kadar kamu ve belediye ile ilişkilerin yürütülmesi, fiziki ortamın tasarlanması, pazar kriterlerinin belirlenmesi,satıcıların seçimi ve protokollerin tamamlanması gibi genel işlerin idaresinden sorumlu olacaktır.

  • Daha sonra belediyeden bir yetkilinin de üye olacağı bu seçilmiş İdare heyeti , pazar açılışı sonrasında, projenin genel konseptine ve konulan ilkelere uygunluğun denetlenmesinden sorumlu olacak;  şekilde projenin ana ilkelere bağlı kalarak sürekliliği sağlanacaktır.

Amaç:

Bursa halkını, yerli ve yabancı turisti şehrin tarihi merkezine çekmek; tarihi cazibeye sahip olan Hanlar Bölgesini aynı zamanda sanatsal, sosyal, kültürel cazibe merkezi haline getirmek. Tarihi cazibeye cazibeler katmak.

Proje ve Mekan:

Ertuğrul Bey Meydanı’nda her Pazar günü ayrı, özgün bir pazar açılması

• Antika Pazarı

• Eski ve Yeni Kitap Pazarı

• Organik Gıda Pazarı

• Müzik ve Hobi Pazarı

Yan faaliyetler:

Ortamın çekiciliğini ve doyuruculuğunu artırmak amacıyla çiçek pazarı; resim, fotoğraf, çini sergi ve satışları; müzik dinletileri; atölye çalışmaları. (sedef işleme, bakır dövme, oya işleme, hat, tezhip, kuyum gibi)

Hedef :

İlk etapta Ekim 2012’de ANTİKA PAZARI’nın faaliyete geçmesi.

Haber ile ilgili diğer fotoğraflar