Bursa’nın Akademik Odaları

Kubilay Aydın

Doğrular vardır, kişiden kişiye, taraftan tarafa değişir. Bazen ilkeler belirler doğruları, bazen çıkarlar. Bazen de hayatın gerçekleri doğrular arasından doğru seçer. 

İşçinin doğrusu işveren doğrusundan farklıdır, esnafın doğrusu da müşterinin doğrusundan.

En değişken olanı siyasetçinin doğrusudur. Çok azında ilkeler doğruyu gösterir. Çoğunda ise durumu idare etme ya da seçimi kurtarma en doğru yoldur.

Hal böyle olunca da kıble sık sık değişir.

Mantık gereği her yerde aynı olan doğru gerçek doğru olmalıdır.

Dünyanın her yerinde +4 santigrat derece sıcaklıktaki 1 santimetreküp su 1 gram gelir.

Bir cismin hızı V=V0 x t + ( a x t x t ) / 2 formülü ile hesaplanır.

Karbon atomu dört, oksijen atomu iki bağ yapabilir.

Yani Doğanbey’de ne ise Reyhan’da da aynıdır.

Dört, dört daha sekiz eder. Alıcı için ayrı satıcı için ayrı değildir.

Bir gün 365 gün altı saattir. Zam yapabilme şansınız yoktur.

İşte bunlar bilimin doğrularıdır.

Bilimin doğrularını almış oldukları akademik eğitimleri ile kavrayan ve bunu toplum yararına hayata geçirmeyi amaç edinen meslek odalarının oluşturduğu önemli bir platform Bursa Akademik Odalar Birliği.

Kurmuş oldukları kooperatifleri ile üç yıl önce düşünsel birliklerini mekansal birliğe de dönüştürmeyi başardılar ve Türkiye’de bir ilk’e imza atıp yerleşke oluşturdular.

Bu yapının oluşmasında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bilenser’in ve Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Bozbey’in katkılarını da unutmamak gerekir. Bu destek Sayın Altepe tarafından da devam ettirildi.

 Bilimin doğrularına, insana, barış ve çevre başta olmak üzere evrensel değerlere saygı felsefesi üzerine görüş ve duruş oluşturan, gerektiğinde kentin avukatı, gerektiğinde doktoru, gerektiğinde mühendisi olan önemli bir sivil toplum kuruluşu.

Yirmi yedi akademik meslek odasının ortak aklı, ortak ağzı.

 Her yıl farklı bir meslek odasının dönem sözcülünü yaptığı BAOB bütün odaların temsilcilerinin katılımı ile her ayın ikinci Pazartesi günü gündemli olarak toplantılarını yapıyor ve faaliyetlerini planlıyor.

 Kentimizin yakın geçmişine baktığımızda BAOB’un “yanlış” dediği her konunun zaman içinde kent için ne kadar yanlış olduğu gerçeği ortaya çıktı.

 Yapılan tüm teknik işlerde nasıl ki mesleğin uzmanının akıl ve bilgisine ihtiyaç hissediyorsak bu çok yönlü akıl ve bilgi merkezinin değerini iyi bilelim.

Yazarın Diğer Yazıları