Bursa'nın Kadınları

Ceyhun İrgil

“Toplumun kaderini ve mayasını kadın şekillendirir.”

 

“Bursa’nın Kadın Yüzü” kitabı ve sergisi bu cumartesi günü Akademik Odalar salonlarında okurlar ile buluşacak.
Bu kitap özveri ve zarafet abidesi bu kadınlara bir saygı duruşudur.
Bu kitap kendisi, ailesi, komşusu, mahallesi, kenti, ülkesi, yaşadığı dünya ve çağa katkı koyma çabası ile emek harcayan kadınlara bir hürmet belgesidir.
Güney Özkılınç ve Deniz Özkılınç ile yaklaşık 2 yıla yakın bir zamanı kapsayan bu kitap başlangıçtır ve eksiktir. Gelişti-rilmeli ve kapsamının genişlemesine gereksinim vardır. Bu kitabı geliştirecek ve zenginleştirecek olan kadınlardır. Bu buluşma da bir fırsat olacak.
Bu buluşma salt bir sergi ve kitap tanıtımı değil, Bursa’da iz bırakan veya iz bırakacak    yüzlerce kadın için belki de ilk kez bir araya gelme fırsatı... Bu buluşma için bize destek olan öncelikle Bursa Eczacı Odası’na ve onun şahsında Ecz. Kubilay Aydın’a öncelikle teşekkür etmek isterim
(...)
Neden kadın kitabı ve kadın hakları için bu kadar çaba harcıyoruz?
Geçenlerde Hürriyet Gazetesi bu konuda benimle bir söyleşi yaptı. Orada söyledikle-rimi tekrarlamak isterim.
“Toplumun kaderini ve mayasını kadın şekillendirir. Kadın eğitimli ve görgülü ise bu zarafet imbiğinden geçen çocuklar, toplumun sağlıklı yapılanması için temel olacaktır.”...
“Kadının cahil bırakılması, toplumun intiharıdır. Kadının nezaketi, bilgisi, görgüsü, tabuları, inançları, çocuklarda dolayısıyla gelecekte toplum yaşamının her boyutunda parmak izi gibi bulunabilir”
Dünyada kadın olmak çok zor.  Hele hele bu coğrafyada kadın olmak çok daha zor. Erkeklerin daha az enerji ile elde edebildiği pozisyonlar, mevkiler veya konumlar için kadınların çok daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Eğer eşit koşullarda olsa bile kadınların ev yükü ve çocuk sorumlulukları, evlilik ile ilgili sorumlulukları bu ülkede kadına fazlasıyla yüklendiği için kadınlar her zaman hayata daha dezavantajlı başlıyorlar.
Bu nedenle kadının normal hayat içinde, bürokraside, sanayide, girişimcilikte, ticarette veya sanatta, edebiyatta, kültürde yol alması çok zor. O yüzden bir kadın bu toplumda, bu coğrafyada, bu sıkıntılara rağmen gerçekten bir yere varabildiyse, fazladan bir şey yapabildiyse, artı değer yarattıysa bu çok kıymetli. Erkeğinki gibi değil. Bir kadın hakları savunucusu olarak kadınların pozitif ayrımcılığına hep taraftarım. Çünkü sebebi, kadınlar hep negatif ayrıcılıkla doğuyorlar ve kadın olmak hayatın her noktasında hep dezavantaj.
Araştırmalara bakıldığında, iş hayatına bakıldığında hep bunu görürüz. Örneğin kadın maaşları hep daha düşük. Daha iteklenip, daha ötekileştiriyorlar. Bu soğuk ve buzlu ortamın içerisinde başarabilen, bir yerlere tutu-nabilen kadınlar, kardelen çiçekleri gibi aslında. Delip geçiyorlar.
O nedenle bu kardelenlerin mutlaka tanıtılması lazım. Rol-model olarak bugünün kadınlarına, genç kızlarına öğretilmesi lazım. Kitabın asıl yapılma nedeni bu.
KİTAPTA 1500 KADININ ADI VAR
Kadın ve kadın hakları ile ilgili 10-15 yıldır çalışmalar yapı-yorum, yazılar yazıyorum. Fakat daha sora Güney Özkılınç ve Deniz Özkılınç ile artı değer yaratan kadınlar ile ilgili bir çalışma yaptığını öğrendim. Bunun üzerine görüştük ve projeyi birlikte yapmaya karar verdik.
Önce TÜYAP’ta bir sergi açtık. Oradaki asıl amaç şuydu. Biz bu değer yaratan kadınları bulduk.
Bizim bulamadığımız, erişemediğimiz ve bilemediğimiz başka kadınlar da vardır. Bu kadınları bilen, tanıyan varsa ‘lütfen onları da siz söyleyin. Bizim kitap projemiz var ve o kadınlar da bu kitapta yer alsın’ şeklindeydi.
Onun üzerine ortaya çıkan yeni isimleri de kitaba ekleyerek, bir profil oluşturduk. Kitap yazıldı ancak ben gördüm ki bu kitapta yer alan kadınların çoğu ya hayatta değiller, ya emeklilikleri gelmiş ya da hayat ile ilgili kavgalarını, mücadelelerini bitirmişler. Oysa şu an hayatın içerisinde olan, kavga eden ve belki de gelecekte bu kitabın konusu olabilecek olan kadın adaylarının da listesinin yapılması gerektiğini düşündüm ve bu yüzden de ‘Bursa’da artı değer yaratan kadınlar’ adı altında bir liste yaptık. O listede bugün Bursa’da olup da ki şu yanlış anlaşılmasın. Her kadın değerlidir. Her kadın tek başına bir değer yaratıyor.
Kadın olmak bir değer yaratmaktır. Artı değer yaratmak ise kendi sorumluluğu dışında, hiçbir zorunluluğu olmadan ona hiçbir görev verilmemişken, fazladan bir şeyler yapanlar. Kitaba bu şekilde ulaşabildiğimiz kadınların isimlerini de ekledik. Bu kitap yaklaşık 2 yıl süren bir çalışmanın ürünü ve kitabımızda 1500 kadının ismi var. Sonuç olarak; Bursa’da doğmuş, Bursa’da yaşamış veya Bursa’da artı değer yaratmış kadınların hikayelerini bir araya getirdik.
KADINLARIN HAYATA KATILMA KALİTESİ DÜŞÜYOR
Hayatı çok değiştirmek için çaba gösteren, çok kendini aşan kadınlar var. Ancak son yıllarda kadınların hayatı karşılama, ha-yata katılma kalitesinin yıllar geçtikçe düştüğünü söyleyebilirim.
Toplumdaki kadının kalitesini yine kadın belirler. Toplumdaki erkeklerin kalitesini de kadınlar belirler. Eğer toplumdaki kadınların kalitesini artırırsan, erkeklerin de kalitesi artar. O nedenle her şey  kadında yürür.
Bu nedenle “anayurdu” , ‘ananevi’, ‘anayasa’, ‘anavatan’ diyoruz. Çünkü her şey ana ile bağlantılı. Kadın kalitesinin artırılması lazım. Toplumdaki iyi-kötü tüm gelenekler, töreler kadınla yürür. Kadın eğitilirse, kadının görgüsü artarsa, kadının nezaketi artarsa, toplumun da kalitesi artar.
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLACAK
Kitabı Omena Meme ve Guatr Cerrahi Merkezi, sosyal sorumluluk projesi olarak bastırdı. O nedenle de kitabın satılmamasını istedik. Onun ye-rine kitabı alanların isterlerse, tıp öğrencileri için burs ve meme kanseri hastaları için kullanılmak üzere bağış fonuna yardımda bulunmalarını istiyoruz. Bağışın miktarı bizim için küçük-büyük hiç önemli değil ancak böylesi bir desteğin bizim için daha anlamlı olacağına inanıyoruz.
Bu kitap, tarihe not düşmek için yapılmış küçük bir çabadır.  Tabii ki bu kitapta yer alması gereken çok daha fazla kadın vardı. Tabii hepsine ulaşamadık. Kitabın ikinci baskısı için bizlere ulaşır ve bu kitaba konması için kendilerini, yakınları bizlere tanıtırlarsa çok memnun oluruz.
Son sözüm bu kitap eksiktir, daha başlangıçtır. 2. ve 3. baskı için kadınlarımızdan bilgi ve katılım desteği bekliyoruz. Bir sonraki baskıda kendinizi veya önerdiğiniz bir ismin kitapta olması gerektiğine inanıyorsanız. Lütfen üşenmeden, sıkılmadan, utanmadan bize yazın. Kısa özgeçmiş ve iletişim telefonu ile  bursakadin@gmail.com adresine gönderiniz.

Yazarın Diğer Yazıları