Sivilay'da Yeni Hizmet Heyecanı

Ziya Güney

 

2004 yılında  kurulan     Sivilay’ın kurucuları arasında kentimizde önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş  eski Belediye Başkanları, medya mensupları, mesleğinde başarılı olmuş birçok sanayici ve iş adamı yer almıştı..
 

Geçtiğimiz yıllar içerisinde yerel ölçekte önemli birçok  çalışmaya imza atan Sivilay geçtiğimiz günlerde Genel Kurulunu yaparak yeni yöneticilerini seçti..

Başkanlığını sn.Prof. Dr.Nihat Sapan’ın üstlendiği Sivilay’ın yeni yönetimi Bursa’ya hizmet heyecanı ile dolu genç arkadaşlarımızla konularında uzman tecrübeli arkadaşlarımızın bir araya geldiği bir yapıda oluştu..

Bizim de severek görev aldığımız yeni yönetim  kurulunun bu dönemde gerek kentimiz gerekse ülkemiz açısından çok daha önemli hizmetlere imza atarak kentimizde  her zaman boşluğunu hissettiğimiz örnek bir sivil toplum kuruluşu misyonu yerine getireceğine  inanıyoruz..

Bugüne kadar gerek bu sütunlarda gerekse diğer zeminlerde birçok defa yazdık dile getirdik..Batı ülkelerinden örnekler verdik..

Ülkemizde ve kentimizde çeşitli konularda  fikir ve proje üretecek ciddi sivil toplum kuruluşlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç  bulunuyor..

Gelişmiş batı ülkelerinde siyasi partiler ile organik bağı bulunan araştırma kurumları üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları ülke ve yerel ölçekte problemlerin çözümü için adeta birbirleri ile yarış halinde fikir ve proje üretmektedirler.
Bu kuruluşlardan birçoğu da yalnız kendi ülkeleri içerisinde değil ülkeleri dışında da faaliyet göstermekte ve bu faaliyetlerinin önemli bir bölümü de kendi ülkelerince finanse edilmektedir.
Ülkemizde ise bırakınız Siyasi partilerimizi medya, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarımızı Üniversitelerimiz dahi ülkemiz ve kentlerimizin önemli problemlerine çözüm üretip merkezi ve yerel siyasi iradenin ve kamuoyunun önüne koyabilecek bir yapılanma, organizasyondan hatta anlayıştan yoksundur.
Özellikle yerel yönetimler (belediyecilik, şehircilik ve çevre konularında) ise bu tür düşünce ve sivil toplum kuruluşlarının eksikliği kendisini her geçen gün daha fazla hissettirmektedir. 
Dünya'da esen küreselleşme ve değişim rüzgarlarının ülkemizi de etkisi altına aldığı, temsili ve merkezi demokrasiden katılımcı ve yerel demokrasiye geçiş sancılarının yaşandığı, yerinden yönetim ilkesinin her geçen gün daha fazla hayata geçirildiği, hemen her alanda AB liği norm ve standartlarına uyumu öngören merkezi ve yerel yönetimlerde yeniden yapılandırma ve reform çalışmalarının   hızla devam ettiği bu süreçte alternatif düşünce, araştırma, fikir, proje üretme misyonunu üstlenmiş bulunan Sivilay'ın kentimizde önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.


Sivilay bu misyonunu gerçekleştirebilmek için kendi bünyesi içinde hizmet heyecanı ile dolu, her biri kendi konusunda uzman seçkin kadrolarından birçok konuda çalışma grupları oluşturmuştur.. 
Eğitimden –sağlığa, yerel yönetimlerden –çevreye, kültür’den –gençlik ve spora kadar birçok konuyu kapsayan bu komisyonların çalışmaları ve üniversite, yerel yönetimler, meslek oda ve kuruluşları, medya ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde  kentimiz ve ülkemiz için ciddi, önemli ve öncelikli projelere bilimsel yaklaşımlarla imza atacağımıza inanıyoruz.. 
Yazımızı bir anekdot ile noktalayalım;
Gelişme içindeki bir toplum  artan ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve araçlarla donatılmazsa eskisinden daha huzursuz hale gelir..

Yazarın Diğer Yazıları